Κυριακές γιογκικής εμβάθυνσης

Κυριακές γιογκικής εμβάθυνσης

20 Γενάρη, Salamba Sirsasana:The king of all poses and how to treat him with grace

Posted at

Κυριακές γιογκικής εμβάθυνσης

Κυριακές γιογκικής εμβάθυνσης

24 Φλεβάρη,Emptiness & Form-Mindful Flow Yoga Class & Philosophy

Posted at

Κυριακές γιογκικής εμβάθυνσης

Κυριακές γιογκικής εμβάθυνσης

Σάββατο 24 Νοεμβρίου, Ashtanga Mysore

Posted at

Iyengar Yoga workshop with Christos Pavlou 

Iyengar Yoga workshop with Christos Pavlou 

Saturday 10 & Sunday 11 of November 2018

Posted at

Κυριακές γιογκικής εμβάθυνσης

Κυριακές γιογκικής εμβάθυνσης

21 Οκτωβρίου, Relieve Stress Kundalini Workshop

Posted at

Εργαστήριο Bhakti Vinyasa με τη Βάγια-1st Baktas community gathering

Εργαστήριο Bhakti Vinyasa με τη Βάγια-1st Baktas community gathering

22 Σεπτεμβρίου, εργαστήριο Vinyasa & μπάνιο στη θάλασσα!

Posted at

Πιστοποιημένη Εκπαίδευση στη Garuda-Yoga Nidra 

Πιστοποιημένη Εκπαίδευση στη Garuda-Yoga Nidra 

Παρασκευή 4 & Σάββατο 5 /1/ 2019
με τον Spyros Kapnias Garudananda 

Posted at

Project Mantra seminar με την Suprasanna Dasi

Project Mantra seminar με την Suprasanna Dasi

Σεμινάριο mantras της σχολής Bhakti Marga

Posted at
=