Άνεργοι

Μια πρωτοβουλία μας εδώ και 9 χρόνια, να στηρίξουμε τους συνανθρώπους μας που δοκιμάζονται σκληρά, αυτή την περίοδο της οικονομικής κρίσης.

Οι άνεργοι μπορείτε να παρακολουθήσετε εντελώς ελεύθερα με την επίδειξη της προσωπικής σας κάρτας ανεργίας του ΟΑΕΔ ή την ανανέωσή σας.

Τα μέλη μας μπορούν να παρακολουθήσουν σαν μέρος της συνδρομής τους.